Zkoušení
způsobilosti


Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST

Od roku 2011 pořádá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST, který je akreditován ČIA pod číslem Z7008 (PoZZ) programy zkoušení způsobilosti – mezilaboratorní porovnávací zkoušky (PT). PoZZ je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17043 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti v oblasti zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků a oceli. Tyto programy jsou organizovány každoročně. V současné době se jedná o největší nabídku akreditovaných programů zkoušení způsobilosti pro stavební zkušebnictví v Evropě.

Vypsané zkušební akce

Název zkušební akce Označení Konec registrace
Zkoušení čerstvého betonu - Brno
12. 10. 2017 (Začátek 9:00) Místo konání: Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno, Czech Republic
ZČB 2017/2 10. 10. 2017
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326
ZZB 2018/1 31. 1. 2018
Zkoušení kameniv
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179
ZK 2018/1 28. 2. 2018
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 12350 Místo konání: Areál cementárny Králův Dvůr, Beroun 660, 266 01 Beroun
ZČB 2018/1 23. 4. 2018
Zkoušení dřeva
ZD 480
ZD 2018/1 31. 7. 2018
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346 1348
ZMC 2018/1 31. 8. 2018
Zkoušení oceli
ZO 6892
ZO 2018/1 31. 8. 2018
Zkoušení zenim
ZZ 17892, 13286
ZZ 2018/1 31. 8. 2018

Upozornění k plnění požadavků čl. 5.9 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Na základě požadavků čl. 5.9 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, Přílohy č. 1 MPA 30-03-12 a dokumentu EA 4/18 (jde o požadavky na "Plán účasti v programech zkoušení způsobilosti mezi dvěma akreditacemi" a "Program zkoušení způsobilosti na aktuální rok") si vám dovolujeme oznámit, že naší snahou je a bude každoročně vypisovat programy zkoušení způsobilosti nejméně:

  • 2x ročně v oblasti zkoušení čerstvého betonu,
  • 2x ročně v oblasti zkoušení ztvrdlého betonu,
  • 1x ročně v oblasti zkoušení zemin,
  • 1x ročně v oblasti zkoušení cementů a jemnozrnných cementových kompozitů a
  • 1x ročně v oblasti zkoušení kameniv.

Závěrečné zprávy

Zkušební akce Dokument
ZVP 2017/1
Zkoušení vlastností polymerů
Závěrečná zpráva ZVP 2017-1
{{1257247|filesize}}