Zkoušení
způsobilosti


Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta stavební | Ústav stavebního zkušebnictví

Od roku 2011 pořádá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST (PoZZ), který je akreditován ČIA pod číslem Z7008, programy zkoušení způsobilosti formou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. PoZZ je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17043 v oblasti zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků a oceli. Tyto programy jsou organizovány každoročně. V současné době se jedná o největší nabídku akreditovaných programů zkoušení způsobilosti pro stavební zkušebnictví v Evropě.

Novinky

V programech zkoušení způsobilosti vypsaných od roku 2018 nabízíme zprávy v angličtině zdarma. Pro zjednodušení došlo i k úpravám ceníku (viz jednotlivé programy).

Programy zkoušení způsobilosti

Vypsané zkušební akce

Název zkušební akce Označení Konec registrace
Zkoušení kameniv
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179
ZK 2018/1 28. 2. 2018
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 12350 Místo konání: Areál cementárny Králův Dvůr, Beroun 660, 266 01 Beroun
ZČB 2018/1 23. 4. 2018
Zkoušení vlastností plastů
ZVP 527-1, 527-2, 178, 179-1, 868, 306, 75-1, 75-2, 1183-1, 11357-1, 11357-3, 1133-1, 1628-1, 1628-5, 11358-1
ZVP 2018/1 30. 4. 2018
Zkoušení dřeva
ZD 480
ZD 2018/1 31. 7. 2018
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 6784, 1920 12504, 1542, 731373
ZZB 2018/2 31. 7. 2018
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 772, 15435
ZZP 2018/1 31. 8. 2018
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346 1348
ZMC 2018/1 31. 8. 2018
Zkoušení oceli
ZO 6892
ZO 2018/1 31. 8. 2018
Zkoušení zemin
ZZ 17892, 13286
ZZ 2018/1 31. 8. 2018
Zkoušení čerstvého betonu
ZČB 12350, Místo konání: Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno, Czech Republic.
ZČB 2018/2 8. 10. 2018

Probíhající zkušební akce

Název zkušební akce Označení Konec akce
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326
ZZB 2018/1 18. 5. 2018

Závěrečné zprávy

Zkušební akce Dokument
ZČB 2017/2
Zkoušení čerstvého betonu - Brno
ZČB 2017-2 Závěrečná zpráva CZ
{{737263|filesize}}
ZVP 2017/1
Zkoušení vlastností polymerů
Závěrečná zpráva ZVP 2017-1
{{1257247|filesize}}