Zkoušení
způsobilosti


Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta stavební | Ústav stavebního zkušebnictví

Od roku 2011 pořádá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST (PoZZ), který je akreditován ČIA pod číslem Z7008, programy zkoušení způsobilosti formou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. PoZZ je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17043 v oblasti zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků a oceli. Tyto programy jsou organizovány každoročně. V současné době se jedná o největší nabídku akreditovaných programů zkoušení způsobilosti pro stavební zkušebnictví v Evropě.

Novinky

V programech zkoušení způsobilosti vypsaných od roku 2018 nabízíme zprávy v angličtině zdarma. Pro zjednodušení došlo i k úpravám ceníku (viz jednotlivé programy).

Programy zkoušení způsobilosti

Vypsané programy

Název programu Označení Konec registrace
Zkoušení čerstvého betonu - Brno
ZČB 12350, Místo konání: Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno, Czech Republic. Start: 9:00
ZČB 2019/2 8. 10. 2019
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326
ZZB 2020/1 31. 1. 2020
Zkoušení kameniv
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179
ZK 2020/1 28. 2. 2020
Zkoušení dřeva
ZD 480
ZD 2020/1 31. 7. 2020
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 6784, 1920 12504, 1542, 731373
ZZB 2020/2 31. 7. 2020
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346 1348
ZMC 2020/1 31. 8. 2020
Zkoušení oceli
ZO 6892
ZO 2020/1 31. 8. 2020

Probíhající programy

Název programu Označení Konec registrace Konec programu
Zkoušení oceli
ZO 6892
ZO 2019/1 31. 8. 2019 31. 1. 2020
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 6784, 1920 12504, 1542, 731373
ZZB 2019/2 31. 7. 2019 31. 1. 2020
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 772, 15435
ZZP 2019/1 5. 9. 2019 31. 1. 2020
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346 1348
ZMC 2019/1 5. 9. 2019 31. 1. 2020
Zkoušení zemin
ZZ 17892, 13286
ZZ 2019/1 5. 9. 2019 31. 1. 2020

Závěrečné zprávy

Program Dokument Datum vložení
ZVP 2019/1
Zkoušení vlastností plastů
ZVP 2019/1 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{977211|filesize}}
4. 9. 2019
ZK 2019/1
Zkoušení kameniv
ZK 2019/1 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{5113953|filesize}}
21. 6. 2019
ZK 2019/1
Zkoušení kameniv
ZK 2019/1 - Final report (EN)
{{5088909|filesize}}
21. 6. 2019
ZZB 2019/1
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 2019/1 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{3865324|filesize}}
13. 6. 2019
ZZB 2019/1
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 2019/1 - Final report (EN)
{{3855128|filesize}}
13. 6. 2019
ZČB 2019/1
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 2019/1 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{1771765|filesize}}
30. 5. 2019
ZMC 2018/1
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{2375186|filesize}}
14. 1. 2019
ZMC 2018/1
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 2018-1 Final Report EN
{{2416991|filesize}}
14. 1. 2019
ZD 2018/1
Zkoušení dřeva
ZD 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{1988166|filesize}}
9. 1. 2019
ZD 2018/1
Zkoušení dřeva
ZD 2018-1 Final Report EN
{{2030716|filesize}}
9. 1. 2019
ZZ 2018/1
Zkoušení zemin
ZZ 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{2119032|filesize}}
4. 1. 2019
ZZ 2018/1
Zkoušení zemin
ZZ 2018-1 Final Report EN
{{2160478|filesize}}
4. 1. 2019
ZZP 2018/1
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{1830217|filesize}}
3. 12. 2018
ZZP 2018/1
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 2018-1 Final Report EN
{{1874777|filesize}}
3. 12. 2018
ZZB 2018/2
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 2018/2 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{2170311|filesize}}
20. 11. 2018
ZZB 2018/2
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 2018/2 - Final Report (EN)
{{2212117|filesize}}
20. 11. 2018
ZČB 2018/2
Zkoušení čerstvého betonu
ZČB 2018/2 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{628457|filesize}}
29. 10. 2018
ZČB 2018/2
Zkoušení čerstvého betonu
ZČB 2018/2 - Final Report (EN)
{{628457|filesize}}
29. 10. 2018
ZK 2018/1
Zkoušení kameniv
ZK 2018-1 Závěrečná zpráva (CZ)
{{1371077|filesize}}
11. 7. 2018
ZK 2018/1
Zkoušení kameniv
ZK 2018-1 Final Report (EN)
{{1360871|filesize}}
11. 7. 2018
ZZB 2018/1
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 2018-1 Závěrečná zpráva (CZ)
{{980088|filesize}}
7. 6. 2018
ZZB 2018/1
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
Final Report (EN)
{{987570|filesize}}
7. 6. 2018
ZČB 2018/1
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 2018-1 - Závěrečná zpráva
{{818938|filesize}}
17. 5. 2018

Proběhlé programy

Název programu Označení Počet účastníků Konec registrace Konec programu
Zkoušení čerstvého betonu - Brno
12. 10. 2017 (Začátek 9:00) Místo konání: Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno, Czech Republic
ZČB 2017/2 14 10. 10. 2017 23. 10. 2017
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326
ZZB 2018/1 40 31. 1. 2018 6. 6. 2018
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 12350 Místo konání: Areál cementárny Králův Dvůr, Beroun 660, 266 01 Beroun Start: 9:00
ZČB 2018/1 22 23. 4. 2018 23. 5. 2018
Zkoušení dřeva
ZD 480
ZD 2018/1 7 31. 7. 2018 9. 1. 2019
Zkoušení kameniv
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179
ZK 2018/1 36 3. 3. 2018 11. 7. 2018
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346 1348
ZMC 2018/1 27 4. 9. 2018 14. 1. 2019
Zkoušení oceli
ZO 6892
ZO 2018/1 4 4. 9. 2018 31. 1. 2019
Zkoušení zemin
ZZ 17892, 13286
ZZ 2018/1 32 4. 9. 2018 4. 1. 2019
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 6784, 1920 12504, 1542, 731373
ZZB 2018/2 34 31. 7. 2018 20. 11. 2018
Zkoušení vlastností plastů
ZVP 527-1, 527-2, 178, 179-1, 868, 306, 75-1, 75-2, 1183-1, 11357-1, 11357-3, 1133-1, 1628-1, 1628-5, 11358-1
ZVP 2018/1 5 30. 4. 2018 30. 9. 2018
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 772, 15435
ZZP 2018/1 7 31. 8. 2018 3. 12. 2018
Zkoušení čerstvého betonu
ZČB 12350, Místo konání: Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno, Czech Republic. Start: 9:00
ZČB 2018/2 18 8. 10. 2018 29. 10. 2018
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326
ZZB 2019/1 62 31. 1. 2019 13. 6. 2019
Zkoušení kameniv
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179
ZK 2019/1 58 14. 3. 2019 21. 6. 2019
Zkoušení vlastností plastů
ZVP 527-1, 527-2, 178, 179-1, 868, 306, 75-1, 75-2, 1183-1, 11357-1, 11357-3, 1133-1, 1628-1, 1628-5, 11358-1
ZVP 2019/1 10 4. 6. 2019 4. 9. 2019
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 12350 Místo konání: Areál cementárny Králův Dvůr, Beroun 660, 266 01 Beroun Start: 9:00
ZČB 2019/1 14 13. 5. 2019 30. 5. 2019