Zkoušení
způsobilosti


Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST

Vysoké učení technické v Brně | Fakulta stavební | Ústav stavebního zkušebnictví

Od roku 2011 pořádá Poskytovatel zkoušení způsobilosti při SZK FAST (PoZZ), který je akreditován ČIA pod číslem Z7008, programy zkoušení způsobilosti formou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. PoZZ je akreditován podle ČSN EN ISO/IEC 17043 v oblasti zkoušení čerstvých a ztvrdlých betonů, kameniv, zemin, nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy, malt, cementů, jemnozrnných cementových kompozitů, zdících prvků a oceli. Tyto programy jsou organizovány každoročně. V současné době se jedná o největší nabídku akreditovaných programů zkoušení způsobilosti pro stavební zkušebnictví v Evropě.

Novinky

V programech zkoušení způsobilosti vypsaných od roku 2018 nabízíme zprávy v angličtině zdarma. Pro zjednodušení došlo i k úpravám ceníku (viz jednotlivé programy).

Programy zkoušení způsobilosti

Vypsané zkušební akce

Název zkušební akce Označení Konec registrace
Zkoušení kameniv
ZK 933, 1097, 1367, 137, 721179
ZK 2019/1 28. 2. 2019
Zkoušení vlastností plastů
ZVP 527-1, 527-2, 178, 179-1, 868, 306, 75-1, 75-2, 1183-1, 11357-1, 11357-3, 1133-1, 1628-1, 1628-5, 11358-1
ZVP 2019/1 30. 4. 2019
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 12350 Místo konání: Areál cementárny Králův Dvůr, Beroun 660, 266 01 Beroun Start: 9:00
ZČB 2019/1 13. 5. 2019
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 6784, 1920 12504, 1542, 731373
ZZB 2019/2 31. 7. 2019
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 772, 15435
ZZP 2019/1 31. 8. 2019
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 196, 1015, 13892, 1308, 1346 1348
ZMC 2019/1 31. 8. 2019
Zkoušení zemin
ZZ 17892, 13286
ZZ 2019/1 31. 8. 2019
Zkoušení oceli
ZO 6892
ZO 2019/1 31. 8. 2019
Zkoušení čerstvého betonu - Brno
ZČB 12350, Místo konání: Areál betonárny TBG BETONMIX a.s., Vinohradská 1188, 618 00 Brno, Czech Republic. Start: 9:00
ZČB 2019/2 8. 10. 2019

Probíhající zkušební akce

Název zkušební akce Označení Konec akce
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 12390, 480-11, 731322, 731324, 731326
ZZB 2019/1 30. 6. 2019

Závěrečné zprávy

Zkušební akce Dokument
ZMC 2018/1
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{2375186|filesize}}
ZMC 2018/1
Zkoušení malt, cementů a jemnozrnných cementových kompozitů
ZMC 2018-1 Final Report EN
{{2416991|filesize}}
ZD 2018/1
Zkoušení dřeva
ZD 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{1988166|filesize}}
ZD 2018/1
Zkoušení dřeva
ZD 2018-1 Final Report EN
{{2030716|filesize}}
ZZ 2018/1
Zkoušení zemin
ZZ 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{2119032|filesize}}
ZZ 2018/1
Zkoušení zemin
ZZ 2018-1 Final Report EN
{{2160478|filesize}}
ZZP 2018/1
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 2018-1 Závěrečná zpráva CZ
{{1830217|filesize}}
ZZP 2018/1
Zkoušení zdicích prvků
ZZP 2018-1 Final Report EN
{{1874777|filesize}}
ZZB 2018/2
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 2018/2 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{2170311|filesize}}
ZZB 2018/2
Pevnost a pružnost ztvrdlého betonu
ZZB 2018/2 - Final Report (EN)
{{2212117|filesize}}
ZČB 2018/2
Zkoušení čerstvého betonu
ZČB 2018/2 - Závěrečná zpráva (CZ)
{{628457|filesize}}
ZČB 2018/2
Zkoušení čerstvého betonu
ZČB 2018/2 - Final Report (EN)
{{628457|filesize}}
ZK 2018/1
Zkoušení kameniv
ZK 2018-1 Závěrečná zpráva (CZ)
{{1371077|filesize}}
ZK 2018/1
Zkoušení kameniv
ZK 2018-1 Final Report (EN)
{{1360871|filesize}}
ZZB 2018/1
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
ZZB 2018-1 Závěrečná zpráva (CZ)
{{980088|filesize}}
ZZB 2018/1
Pevnost a trvanlivost ztvrdlého betonu
Final Report (EN)
{{987570|filesize}}
ZČB 2018/1
Zkoušení čerstvého betonu - Králův Dvůr
ZČB 2018-1 - Závěrečná zpráva
{{818938|filesize}}